-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ دی ۱۰, یکشنبه

شاید استاد از دادن صلاحیت خود به صلاح الدین ندامت بکشد

ادریس «رحمانی»احتمال خیلی زیاد وجود دارد که استاد عطا از دادن صلاحیت خود به دست صلاح الدین ربانی به صورت جدی ندامت بکشد. و در نهایت درست مثل اینکه از ایستاد شدن در عقب داکتر عبدالله ندامت کشید از صف کشیدن به عقب صلاح الدین ربانی هم سخت پشیمان شده و شروع بکند به پرخاش گری و ستیز با تصامیمی که او در روز های آینده به نماینده گی استاد عطا و با تقاضای خوداش خواهد گرفت.

بنا بر این ارگ یکبار دیگر فرصت صلایی به دست دارد تا با ارایه یک معامله سیاسی نهایت جذاب برای صلاح الدین ربانی استاد عطا را در دقیقه ۹۰ از میدان خارج بسازد. یکبار دیگر او را در وضعیت قرار بدهند که نتواند از حرف خودش بگذرد. در صورتی که چنین گردد استاد بجز پرخاش و تبادل حرف های رکیک به همرای صلاح الدین ربانی کاری دیگری کرده نخواهد توانست.

حتی اگر مذاکرات جمعیت با دولت خصوصا اگر به دست صلاح الدین ربانی به نفع استاد عطا ختم هم گردد باز هم کریدت سیاسی آن را در این صورت صلاح الدین ربانی از آن خود خواهد کرد و در نهایت زمینه را یک بار دیگر برای استا عطا مهیا خواهد ساخت تا بگوید من تا زنده هستم پیرو پسر رهبر خود هستم.

در دنیای سیاست یک مقوله معروف است که میگویند رهبری که خودش به قدرت رهبری خود ایمان نداشته باشد هیچ گاهی جرات نمی کند به مسند رهبری برخیزد و رهبران دیگر هرگز برای چنین کسی جا خالی نخواهند کرد.