-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ آذر ۱۰, جمعه

قرنتینه والی بلخ درپی توافق اسماعیل خان وحامد کرزی

براساس توافق بین اسماعیل خان و کرزی، قرار است تحریک نجات افغانستان به زعامت کرزی از هرات شروع شود. اطلاعات از منابع خاص به گزارشنامه افغانستان مشعر اند که جرگه قندهار به هیچ وجه هرچند از دایره « مدیریت» جامعه جهانی بیرون نیست، اما ارگ و امریکا تصمیم گرفته اند به عطا محمد نور و نائب جنرال دوستم فرصت مانور سیاسی فراتر از شمال فراهم نشود. نگرانی از مسلط شدن جریان های فعال همسو یا روسیه و ایران بر جرگه و کشانیدن پای کرزی به زعامت دو باره بسیار جدی است.

بنا برین، عملیات قرنتینه رهبران «شورای نجات» از سوی امریکا وناتو وارد فاز جدی تر شده است. رویارویی با تیم حاکم درارگ درحال حاضر کار را به انسداد شاهراه های کابل- جلال آباد، کابل- بلخ و کابل- قندهار نکشانیده اما خطر چنین واقعه ای وجود دارد. گذشته ازین، تحلیل های مشخصی وجود دارد که سازمان دهنده گان اجماع درقندهار چشم انداز شفافی از اهداف اصلی خود ارایه نداده اند و احتمال دارد این محفل بازی های سیاسیون شکست خورده آغازی برای برچیدن دامنه مقاومت روز افزون از استقامت شمال و پروان علیه غنی- عبدالله باشد.

درهمین حال گزارش تازه حکایه دارد که اسماعیل خان و حامدکرزی برسر یک سوق واداره مردمی علیه دولت از محور هرات به توافق رسیده اند. اسماعیل خان هفته پیش دیداری دو به دو با حامد کرزی داشت. کرزی به اسماعیل خان گفته است که باید به جای شکایت مردم را بسیج کنید. اسماعیل خان از کرزی خواسته است که درین حرکت پیشگام شود. اسماعیل از کرزی دعوت کرده است به هرات سفر کند و او حاضر است بیست هزار نفر را درصحنه حاضر کرده و به نام تحریک نجات کشور علیه خائنین به حرکت درآییم. جلسه بزرگ علیه دولت باید در هرات برگزار شود. 

اما هواداران و هم سنگران اسماعیل با این فیصله به شدت به مخالفت برخاسته اند. آن ها استدلال می کنند  همین کرزی بود که در تبانی با دکترخلیلزاد و علی احمد جلالی، عارف نورزی وزیر قبایل را به لشکرآرایی ملیشه ای در هرات مأمور کرد و اسماعیل خان را درمنتهای بی حرمتی از هرات به کابل گریزاند و حتی کار به قتل میرویس صادق انجامید. 

بنا برین اسماعیل خان علی رغم فیصله با کرزی، زیر فشارجمیعت اسلامی دریک دو راهه قرار گرفته است.