-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ آذر ۱۹, یکشنبه

محاسبه غلط گلبدین نسبت به پکتیاوال ها

حکمتیار در خوست: حق لوی پکتیا باید از ولایت‌های کوچک مانند بامیان، دایکندی و حتا پنجشیر بیشتر باشد.

اشاره: گلبدین هرچه بذر کین باد می کند، منزوی تر و غیظ ناک تر می شود.  یک تعریف تاریخ زده گی یعنی این. اما به نظر من این نوع تاریخ زده گی همان خدا زده گی است. دولت های خائن نادرخان و هاشم خان، عمداً مردم پکتیا را از مرکز و از سایر مناطق کشور دور نگه می داشتند؛ اما تجارب بعدی نشان داد که برای خود شان روسیاهی به جا گذاشتند. پکتیا والی که قانع شود که حق خود را از طریق گلبدین به دست بیاورد، شاید اصلاً وجود خارجی نداشته باشد. پکتیا وال ها درفهم منافع خود به اندازه یک صد گلبدین عقلانی تر فکر می کنند؛ اما نفر مذکور بیخی درخواب خرگوش است.