-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ آذر ۱۷, جمعه

ایران ها درسرحدات شبکه ها را فعال کردند

ایرانی ها ولایت نیمروز را هم قمچین زدند و به جاده ها کشیدند. تصور می شود که در هفته های بعد، هرات، فراه و نیمروز به صوبه های جنگ نیابتی تحت نام بیت المقدس تبدیل می شوند. بیت المقدسی که به افغانستان وایران ربطی ندارد و خدا و رسول هم نگفته اند که از افغان و ایرانی درین باره پرسان خواهد شد. خصوصاً از افغان که درهرجایی خونی رایگان بریزد، به همان سو دو پای دیگر قرض کرده، خودش را می رساند.