-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ دی ۳, یکشنبه

داعش اصلی در غور است

غور به لانه افراطیون ومجریان سنگسار تبدیل شده است. یاد تان باشد که از غور فتنه ها سر خواهد زد.
افراد ناشناس ایستگاه رادیوی محلی خصوصی "سرحد" را در شهر فیروزکوه، مرکز ولایت غور به آتش کشیدند.