-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ دی ۶, چهارشنبه

شیطنت سیاسی مشترک چین و پاکستان درافغانستان

تلاش های حکومت چین به منظور نزدیک کردن کابل واسلام آباد جدی شده است که هدف از آن کاهش شور و اتکای کابل به هندوستان به عنوان یک متحد استراتیژیک قابل اعتماد است.

به گزارش روزنامه دپلومات، میزبان چینی از صلاح الدین ربانی و خواجه آصف ( به گفته خودش) تعهد گرفته است که برای عادی سازی روابط دو کشور یک مذاکره جامع صورت داده شود و حتی از کابل خواسته اند که در سال پیش رو، میزبانی چنین مذاکراتی را درکابل به عهده بگیرد.

نکته مهم دیگر درین مذاکرات آن بوده که کریدور یا گذرگاه جاده ابریشم از طریق بندر گوادر را از افغانستان هم عبور بدهند و آن به ترتیبی است که افغانستان از مسیر بسیار طولانی وپیچیده کوهستانات دشوار گذر مرزی بین کشمیر پاکستان و گردانه های واخان متصل به چین و پاکستان از مزایای بندر گوادر مستفید شود. به نظر می رسد که این پلان مشخصن علیه کاهش یا دور زدن حضور استراتیژیک هند درین کرانه های کوهستانی طراحی شده و هند از هر وسیله ای برای خنثی کردن آن دست به اقدام خواهد زد. شیطنت اقتصادی چین و پاکستان سودی اقتصادی به افغانستان ندارد وماهیت رقابتی آن در بازی جیوپلتیک محرز است.
این تلاش سیاسی برای هل دادن افغانستان به دامن پاکستان وچین کمترساختن علاقه افغانستان به پروژه های وسیع آب و توسعه کشاورزی و ساختن یک ماشین جنگی درافغانستان است.