-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ آذر ۱۹, یکشنبه

دروغ امریکایی به اندازه گسترده گی حضور امریکا در جهان

این که این پول در کجا حیف و میل شده" مشخص نیست، یعنی چی؟ مردم را کودک نادان فکر کرده اید؟
سر مرده تار این فساد به کرزی، فهیم، اسماعیل خان، دکترغنی و قراردادی های خارجی می رسد.


کمیته مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری افغانستان (میک) اعلام کرده که از مبلغ چهار میلیارد دالری که جامعه جهانی از سال ۲۰۰۲ تااکنون به بخش انرژی افغانستان کمک کرده، شرکت ملی برق افغانستان (برشنا) تنها حسابده ۱۸۳ میلیون دالر آن است. در تازه ترین گزارش این نهاد درباره شرکت برشنا آمده که این شرکت مدعی است که کمک‌کنندگان بین‌المللی به این شرکت تنها ۱۲.۵ میلیارد افغانی (بیشتر از۱۸۳ میلیون دالر) داده‌اند، در حالی که به گفته کمیته نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری، رقم کمک‌شده ۴ میلیادر دالر است.

این نهاد، اداره بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان (سیگار) را یکی از منابع این آمار عنوان می‌کند..
در این گزارش آمده "این که این پول در کجا حیف و میل شده" مشخص نیست.