-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ دی ۷, پنجشنبه

شایعه کلیساسازی درارگ می تواند آتش بزرگی را درجامعه برپا کند

حنیف اتمر به محضر خودی ها گفته است که ازدست بی بی گل این وطن روز خوب نخواهد دید.دریک هفته اخیر آوازه هایی در شبکه های ارتباطی گردش داده شده که گویا ارگ سعی دارد به همکاری برخی سازمان های مدنی برای بانوی اول ( بی بی گل) در داخل قصرریاست جمهوری یک کلیسا بسازد.

حنیف اتمر مشاور امنیت ملی که بیش از دیگراعضای فرقه گذشته گرا مستقر درارگ حوادث خطرناک را زود تر بو می کشد، برای زدودن این شایعات دست به کار شده است.
به گزارش منبع غیر رسمی از کابل وی درین رابطه با شماری از علمای سرشناس مرکزنشین دیدن کرد و از آن ها خواست که اجتماعی برگزار کنند و ضمن اعلام حمایت از دولت و تقبیح تبلیغات «دشمنان صلح وثبات کشور» این مساله را رسماً و شرعاً تکذیب کنند. 

حنیف اتمر در محضر خودی ها از ایجاد یک درد سر به وسیله بی بی گل ابراز نگرانی کرده واین سوال را مطرح کرده است که این خانم «چرا هر روز برای شوهرش خار فرش می کند؟» اتمر از تابعیت عام وتام دکترغنی از هرچه زنش بگوید و هرچه بفرماید، ابراز دلتنگی کرده است. ازدست بی بی گل این وطن روز خوب نخواهد دید .

اتمر گفته است: چندین سال است که با زحمت زیاد فضا را یک اندازه آرام می سازیم ولی این چنین حرکات فضا را دو باره مکدر می سازد و اگر این غایله را به موقع نخوابانیم یک درد سر کلان برای دولت پیدا می شود. 
وی مشخص گفته است که بحث ساختن کلیسا که میان مردم شایع شده بسیار خطرناک و در جامعه ای به شدت مذهبی حکم یک جرقه است که می تواند حریق بزرگی را به وجود بیاورد. مأموریت رفع و دفع شایعات به دوش عبدالحکیم منیب معین وزارت حج واوقاف حواله شده است.