-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ آذر ۱۲, یکشنبه

موارد اثباتیه ای که دکتر غنی منیجر داعش درافغانستان است

چند نفر از زنان مشرقی، جوزجان و قریه مرزا یکاولنگ همانند زنان ایزدی عراق در برده خانه های داعش شب و روز می گذرانند؟تاریخچه ریاست جمهوری دکتر غنی به گونه ای برنامه ریزی شده با شروع جهاد داعش در افغانستان مصادف بود. اکنون رئیس جمهور مدعی است که 1800 عملیات علیه داعش انجام گرفته است. پس این همه زنان مشرقی، جوزجان و قریه مرزا یکاولنگ به چه علت همانند زنان ایزدی عراق در برده خانه های داعش در همان مناطق خود شان شب و روز می گذرانند وداعش چند ملیتی ساعت به ساعت درشمال گسترش می یابد؟

از جمله 1800 عملیات فرضی، چند عملیات واقعی بر تاسیسات داعش درجوزجان انجام شده است؟ البته شکی نیست که تلاش برای گریزاندن داعش از ننگرهار به شمال درجریان است.

دربرابر ادعای رسمی دولت روسیه در مورد همکاری شما با داعش چطور اثبات کردید که آن ها دروغ می گویند؟  ادعای رسمی یک کشوربزرگ، سخن فیس بوکی نیست؛ مجموعه ای از اطلاعات مستند وتحلیل شده است.

یکی دگر از موارد اثباتیه این است:
غنی ادعا کرد که داعش درحال فرار است. مگر هرگز نگفت که از کدام منطقه به کدام سمت درحال فرار است؟ چرا به جای فراری دادن، نابود نمی شود؟ غنی منیجرماهری است. او نمی گوید داعش از کجا آمد؟ اما پوره مطلع است که منزلگه عملیاتی داعش درشمال ولگدکوب کردن ساکنان بومی است وسپس خیز بعدی اش به آسیای میانه.

مورد دوم اثبات همکاری غنی با داعش:
ظاهرقدیر، عضو ولسی جرگه، چهره قدرت مند درننگرهار، جنرال دوستم وعطا محمد نور کسانی اند که سران ارگ را به ارتباط با داعش وطالب متهم می کنند. این ها عملن فرماندهان جنگ علیه داعش وطالب اند. فرماندهان شاهدی می دهند که غنی- اتمر شعبه افغانستان داعش را رهبری می کنند. 
درشت ترین مورد اثباتیه:
رهبران نظامی ضد داعش- طالب یکی به ترکیه فرار داده شده، دیگرش درقرنتین نیروهای آلمانی از استقامت دشت مارمل است و ننگرهار در دست گلاب منگل داده شده که بخشی از شعبه منیجری داعش است. داعش را به سوی شمال «کِش کِش» می کنند تا نه جایی برای مقاومت دوستم باقی بماند نه فرصتی برای عطا. تا این جا، منیجری شما قابل اثبات است.
بعد از کشتار سوم حوت در1358 درکابل، کشتار رسمی جوانان معترض درجاده های کابل وگذراندن تانک از روی پیکره های آنان یک رکورد خشن داعشی بود. قتل عام فعالان جنبش روشنایی به وسیله مفرزه داعش اثبات تاریخی است. آقای منیجرفقط در کشتن دسته جمهی رهبران جمیعت وشورای نظار چندان دست آورد نداشته است.

حالا شما آقای رئیس جمهور اول «اثبات» را تعریف کنید و سپس اثبات کنید که بخشی از پروژه داعش نیستید.