-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ آذر ۱۸, شنبه

ترمپ، جرم وجنایت در شیکاگو را با افغانستان مقایسه کرد

 
انگیزه اسلحه گردانی و جنایت در افغانستان زخمی ونیازمند حداقل تغذیه و آرامش چه گونه با شیکاگو که از سیری و پرنوشی به کفیدن رسیده و جنایت را از روی سرگرمی ولذت مرتکب می شود، مقایسه کرد؟
 

 
منابع رسمی امریکا گزارش دادند که دونالد ترمپ جمعه شب وضعیت شیکاگو را با افغانستان مقایسه کرد. او دموکرات های رقیب خود در حکومت ایالتی را ضعیف و از نظر سیاسی بی کفایت توصیف کرد که اعمال آن ها مانند آن چه درافغانستان می گذرد سبب افزایش اسلحه گردانی، استعمال اسلحه و سرانجام باعث جرم و جنایت  در آن شهر شده است.
 
او گفت که وقتی شما از قتل و مردن مردم در شیکاگو می شنوید بدتر و به مراتب خطر ناک تر از مواردی است که ما درجاهای دیگر نظیر افغانستان به عنوان یک کشور جنگ زده می شنویم. برای ناظران سیاسی در جهان، اصطلاح  نام بردن از نیویورک و شیکاگو و لوس انجلس به حیث «منطقه جنگی» که شاهد قتل وجنایت بوده اند یک اصطلاح مدرن است.
 
اما قتل وجنایت درشیکاگو واقعا با افغانستان قابل مقایسه است؟
 درشیکاگو، اقتصاد به سامان، سیستم حکومت منظم، صلح وثبات عاری از انتحاری و جنگ وجود دارد که درافغانستان از رویاهای ربوده شده مردم است. در شیکاگو فرصت های گسترده شغل وکار، تضمین زنده گی از سوی دولت وهرچه بخواهی در دسترس جوان و پیر و بازرگان وسیاستمدار هست، موهبتی که درافغانستان هرگز وجود نداشته است و حالا که میدان جنگ نرم و سخت امریکا و جهان است، هرگز نمی توان چنین مظاهری را درمخیله سبک وسنگین کرد.

درشیکاگو، مردم از فرط بی دردی، آزادی فاقد نظارت، اشباع خوراک و پوشاک و اسباب عشرت، آن هم از روی تفنن و فتنه درونی اسلحه می خرند و با آن مثل اسباب بازی کودکان بازی می کنند. اما درافغانستان اسلحه گردانی از روی ترس و ناگزیری، گرفتاری در جال شبکه ها، گرسنه گی، زورگویی ترویج شده و کشتن دشمنی است که قبل از آن که ترا بکشد باید حساب و کتاب خود را برای دفاع از خود داشته باشی.