-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ دی ۵, سه‌شنبه

بلخ دریک قدمی عملیات تهاجمی از سوی مرکز قرار دارد

به نظر می رسد که تیم کوچک سلطه در ارگ بر انجام عملیات نظامی بالای بلخ فیصله کرده است. فیصله غنی- عبدالله بی هیچ تردیدی با موافقت نیروهای مستقر خارجی در بلخ همراه است. این رویارویی تراژیک و نابرابر درتاریخ افغانستان یک حادثه تعیین کننده و مصدر بسیاری از تغییرات درآینده خواهد بود؛ تغییراتی که هیچ کس تا کنون ابعاد مختلف آن را پیشاپیش متوجه نمی شود. یک جنگی درازمدت، مزمن و بدون تاریخ در راه است. 
جنگ کنونی، خصلت حیثیتی وهویتی به خود گرفته است و هرگاه حکومت کابل کوتاه بیاید، بحران جدی تر خواهد شد. نخستین نتیجه این جنگ فروپاشی سکتور امنیتی به لایه های قومی است. ظهور ارتش های مستقل درمناطق مستقل وجنگی است. این جنگ زورگویانه، حرکت نظام سازی را متوازن و همه پذیر را متوقف می کند؛ آنگاه نشانه های باخت نیروهای خارجی نیز شروع خواهد شد. خاموشی جنگ در جنوب بخشی از پروژه ای جنگ در محاذات شمال است که به سرحدات روسیه متصل است.