-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ آذر ۱۷, جمعه

برق ندارید؛ ناف تان را به بیت المقدس گره می زنید

همین اکنون شما برق ندارید؛ اما گوشه گوشه فلسطین برق دارد. نان ندارید؛ درفلسطین اسرائیل وفلسطین تحت فرمان محمود عباس هیچ گرسنه ای یافت نمی شود. این که آی اس آی یک بار ناف تان را با ناف منافع خودشان بسته کردند و تا امروز در کشور خود تان جایی مناسب برای زنده گی و خورد ونوش کار ندارید؛ همان درس تلخ برای تان کفایت می کند اگر عقلی در سر دارید؛ ورنه به پا خیزید ویک باردیگر خود را ویران کنید که سعادت را درخود ویرانی یافته اید!