-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ دی ۵, سه‌شنبه

امور آماده گی جنگ با عطا به عبدالله سپرده شده است

گزارش می رسد که اعضای شورای امنیت از خوشحالی حق وناحق پیش جلالتمأب عبدالله می روند و از پیشرفت ها درمورد تدابیر امنیتی اتخاذ شده به خاطر اسکورت والی جدید به وی گزارش می دهند و از وی هدایات می گیرند!!! او هم بزرگوارانه و سخاورزانه حرف های زیرگوشی ماموران را می شنود و بعد از مختصر اصلاحات، هدایت تازه می دهد. مسئولیت کامیابی و ناکامی این عملیات را به نام وی رقم زده اند. گزارش های درز کرده مشعر است که عبدالله علی الظاهر هیچ نرمشی احتمالی را قبول ندارد.