-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ آذر ۲۳, پنجشنبه

هولناک ترین خبری که زیرچادرسیاست جهانی مستور شده است

افزایش دما و تغییر شرایط قطب شمال به "وضعیت عادی" این منطقه تبدیل شده و بازگشت‌ناپذیر است.
تحقیقاتی که با حمایت اداره ملی اقیانوس شناسی و شرایط اقلیمی آمریکا در مورد تغییرات قطب شمال در سال‌های اخیر انجام شده حاکی از آن است که روند افزایش دما، ذوب برف و کاهش وسعت مناطق پوشیده از برف را باید از این پس به عنوان وضعیت دایمی و عادی این منطقه از جهان تلقی کرد و انتظار نداشت که قطب شمال به شرایط گذشته بازگردد.
جرمی ماتیس، سرپرست این تحقیقات گفته است که قطب به عنوان "یخچال کره زمین" اهمیت قابل توجهی برای حیات روی سیاره ما داشته "اما حالا ما در یخچال را باز گذاشته‌ایم."
آقای ماتیس در سخنرانی در نشست سالانه اتحادیه ژئوفیزیک آمریکا گفت که اگرچه در سال‌های اخیر، گاه به نظر می‌رسیده که روند گرم شدن قطب ممکن است متوقف شده باشد، اما این موارد را باید "انحراف از روند عادی" تغییر در شرایط این منطقه دانست. وی افزود: "ما می‌توانیم تایید کنیم که یخبندان قطب شمال در وضعیت کنونی باقی نخواهد ماند."