-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ دی ۴, دوشنبه

از سخنان تاریخی مرد بدون قلب/ تیمور لنگ

چگونه امنيتی در كشور پهناور خود
ايجاد نمودی 
كه وقتی زنی با طبقی از جواهرات 
طول كشور را طی می‌كند 
كسی به او تعرضی نکرده و جسارتی نمی‌كند؟

گفت:
در هر شهری که دزدی ديدم
گردن داروغه را زدم
چون یا دزد و داروغه هم دست بوده اند
یا داروغه در خواب ... .

بریون مارسل
تیمور جهان گشا
ترجمه : ذبیح الله منصوری