-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ دی ۱, جمعه

خنجر «عقل گرایی» علیه والی بلخ از داخل جمیعت اسلامی

تازه ترین گزارش «خاص» واصله از کابل
گزارش نامه افغانستان نکات اصلی و عمده این گزارش را بدون تبصره و کم وکاست انتشار می دهد.


گزارش تازه مشعر است که بخشی از تشکیلات جمیعت اسلامی استاد عطا را دور زده و سرگرم چانه زنی با دکترغنی، عبدالله و شورای امنیت هستند.
به نظر می رسد که استاد عطا و نزدیکان وی ازین تحرکات مطلع شده اند.

دکترغنی از ابتداء قصد داشت استاد عطا را از بلخ براند. مگر از بغاوت عمومی در شمال و انسداد راه های مواصلاتی ولایات  از شمالی شروع  تا ولایات شمال درهراس بود. چون پلیس و اردوی ملی از نظر ترکیب قومی است، از خطر یک فروپاشی عمومی بیم داشت و حضور عطا را مثل جام زهر سر می کشید. 

عطا با انتباه از ضعف مرکز، مانور خودش را پیش می برد. هرچه دولت را می کوبید شعاع محبوبیتش در میان جوانان حوزه شمال فزون تر شده و گراف اعتبار عبدالله پائین می آمد.
عبدالله از یک ونیم سال پیش بحث برکناری عطا را دنبال می کرد. عبدالله هم از عواقب کار هراسناک بود وراه می پالید که او را بنا به ابتکار غنی از سر راه بردارد. جنگ روانی میان عطا و عبدالله از همان وقت درجریان بود. 

استاد عطا درمحافل خودی اعتراف می کند که غنی علی رغم مشکلاتی که با وی دارد طرفدار یک همسویی و گذاره با وی می باشد؛ زیرا وی مطلع است که جامعه جهانی نیز از من حمایت می کند. عطا دردمندانه گفت:
« مگر این عبدالله  نامرد پشت مرا ایلا نمی کند.»

رهبران جمیعت با ارگ دیدار کردند و خبرهای حکایه از آن دارد که بخشی ازین تشکیل با گرفتن امتیازاتی حاضر به فروش استاد عطا شده اند. برخی از آن ها در روز های اخیر کلمات «عقل گرایی»، «احساساتی بودن استاد عطا»، «عدم مقاطعه با ارگ» و «ضرورت ماندن درحکومت» را بیشتر استعمال می کنند و این اشارتی است که می خواهند عطا نور را دوربزنند. این درحالی است که اکثریت آرای حوزه شمال برضد دکترغنی است و این معامله می تواند دلالتی بر انتخاب دو باره وی به ریاست جمهوری باشد. 

به پیروی از متارکه اعلام ناشده ای که بین سران جمیعت اسلامی با ارگ حاصل آمده حتی خبر می رسد که آن ها در حمایت از اشرف غنی با فرماندهانی که خطر آن می رود در صورت پیچیده تر شدن وضعیت درشاهراه کابل – مزارشریف دست به عملیات انسداد بزنند وارد مذاکرات و امتیاز دهی شده اند. همین حلقه در دو روز اخیر در رابطه به دور مردم از اطراف عطا گزارش هایی به شورای امنیت ملی فرستاده اند. 
همین حلقه معامله با تیم حاکم بر سر استاد عطا را چند گامی بیشتر از آن چه تصور می شود پیش برده اند و حالا درحواشی مسایل خود شان را مشغول نشان می دهند که مثلاً چه کسی جانشین عطا نور باشد؟ خطر این وجود دارد که عطا را به بهای ارزان بفروشند و روی پیشنهاداتی بحث می شود که باید سفیران بنگه دیش و تاجکستان که از سوی غنی به خاطر گوشمالی دادن عطا از کار منع شده بودند، دو باره به وظایف شان بروند. 

درخبر واصله آمده است که آمدن انجنیر داوود یا فرهاد عظیمی برای غنی مطرح نیست؛ هدف عبدالله وغنی، اعمال فشار و اهانت به عطا است. ازین قرار، مردم در روزهای آینده شاهد یک درامه جدید خواهند بود.