-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ دی ۲, شنبه

آمدن پنس به کابل مرتبط با سرعت تحولات درشمال بود ته تازه کردن جنگ زرگری دروغین با پاکستان

نیوز انترنیشنل روزنامه معروف پاکستانی از بالا گیری جنگ لفظی بین امریکا و اسلام آباد خبر داده است.
به قول این روزنامه مقامات پاکستان از سران امریکا خواستار بررسی واقعیات موجود شده اند و گفته که امریکا به جای ارسال پیام های هشدار به پاکستان این نکته را درنظرداشته باشد که «متحدان هیچ گاه به یکدیگر اخطار نمی دهند.»
مقام پاکستان در پاسخ به برخی اتهامات تهدید آمیز و خشن مایک پنس درکابل جواب می داد. مایک پنس درکابل گفته که پاکستان از مدت های مدید به این سو برای طالبان و بسیاری از سازمان های تروریستی پناه گان های امن درخاک خودش فراهم کرده مگر آن روز ها دیگر سپری شده است. ( به قول معروف آن روز ها را گاو خورده است!)

اما سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در پاسخ گفت:
به جای دادن هشدار برای پاکستان باید عوامل افزایش مواد مخدر، گسترش مناطق خارج از نظارت دولت، فسادی که به یک صنعت بدل شده و فروپاشی حکومت داری و آنانی که به داعش زمینه حضور فراهم می کنند از بین برده شوند. مقام پاکستانی افزود: بیانیه ( آقای پنس) با گفت وگو های گسترده ای که ما با دولت امریکا داشته ایم درتناقض قرار دارد.