-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ دی ۳, یکشنبه

برای امریکا عطا محمد نور مهم است نه عبدالله

واقعیت این است که عبدالله، امرالله و شماری از مأموران رسمی و نیمه رسمی برای امریکایی ها به اندازه عطا محمد نور اهمیت «استراتیژیک» ندارد. سرمایه گزاری روی قلمرو عطا و چانه زنی با خود عطا به مراتب برای آنان مهم است. فقط امریکایی ها می دانند که عطا یک فرد نیست؛ از نظر نظامی وعملیاتی، حجم است. همه می دانند که جنگ امریکا در استقامت شمال با طالب وداعش نیست با روسیه و ایران و چین است. شمال خط اول همین سه کشور معاند امریکاست. برای ایجاد توازن، برای امریکایی ها معامله محور عطا مهم تر از خوشحالی امرالله و عبدالله در کابل است.