-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ دی ۵, سه‌شنبه

از کشفیات بکر استاد خلیلی/ صلح یک جهاد وجهد است

استاد خلیلی که یک درصد هم به آینده صلح با طالب وتروریزم ایمان ندارد، هنوز در شورای صلح خودش را قایم کرده تا سرمایه گزاری سیاسی این سال ها ضایع نشود اما فراموش می کند که اگر عقب عقب رفته ازین نوک بام به زمین سقوط نکند، از لبه عقبی بام سقوط خواهد کرد. استاد خلیلی با گذشت هر روز مثل سرور دانش به صفر جمع صفر تبدیل می شود.
وی می گوید: نجات مسلمان ها از آفت و خسارت یک تکلیف شرعی است که به آن هدایت داده شده ایم و اگر جامعه روحانیون از صلح حمایت کنند یقینا برنامه صلح به واقعیت بدل خواهد شد و هیچ طرفی نمی تواند آن را تخریب کند.
اشاره: یعنی تا این جای کار، مخل اصلی روند اصلی روحانیون اند واگر حالا موافقت کنند دنیا گل گلزار می شود!