-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ آذر ۲۵, شنبه

صلاح الدین درارتباط به استاد عطا اعتنایی به دکترعبدالله ندارد

جنگ امریکا با جمیعت و شاخه نظامی آن درشمالی و شمال، به نفع امریکا نیست. پروژه ارگ از روی میز معامله برداشته خواهد شد.

مصدر اصلی فشار ها به منظور استعفای اجباری والی بلخ، دکترعبدالله است. دکترعبدالله دست کم درواپسین دور دیدار متشنج با استاد عطا درکابل به مهمان بلخی خود با این زنهار نیابتی اتمام حجت کرده بود:

اشرف غنی هرچه نباشد رئیس جمهور است وباید اوامرش اجرا شود. اگر شما می گویید که نی ما قبول نداریم و به گپ خود ایستاد هستی، شاید بحران بیاید!

این پیام رسانی نیابتی عبدالله بیشتر از فشار های غنی و شبکه های سبوتاژی دور و پیش، برخشم و والی بلخ قمچنین زده بود.

حالا سخنگوی جمیعت اسلامی از «افزایش فشارها» برای واداشتن عطا به کنار کشی از سنگرگاه بلخ خبر داده که هرچند نکته ای تازه در آن به چشم نمی خورد، اما این که رسمن جمیعت اسلامی درین باره صدا بلند کرده، معلوم می شود که این بار از صلاح الدین ربانی خواسته شده که برای آخرین بار مطالبه مشترک غنی- عبدالله را به سمع استاد عطا برساند که « اینه برادر از گردن ما خلاص و ازین پس هرچه پیش آید، ازما گله ای نداشته باشی.»

اما تجربه اثبات کرده که صلاح الدین مظروفی نیست که در ظرف خواهش های غنی- عبدالله قالب شود. او بود که برکناری حنیف اتمر را از آدرس جمیعت اسلامی و متحدانش ابلاغ کرد و هنوز حرف خود را رسمن پس نگرفته است.
امکان دارد صلاح الدین با یک بسته مشوقی جدید به بارگاه بلخ رفته باشد که بنا به حساب و کتاب امریکا و ارگ، ایستگاه آخر این معامله شکستن اتحاد استاد عطا با جنرال دوستم است.
موضوع دیگر این است که ارگ و امریکایی ها قطعا مایل به تقابل ونادیده گرفتن زیگنال های اطلاعاتی و دپلوماتیک از سوی روسیه و ایران نیستند. جنگ افغانستان هیچ گاه امرداخلی نبوده ونخواهد بود.

پوتین دو روز پیش به نحوی خواستار تقسیم حوزه افغانستان با امریکا شده است. او دریک نشست بزرگ درمسکو از امریکا خواست بیایید در باره افغانستان به یک موافقه برسیم. یعنی که شما درحال انتقال داعش از عراق وسوریه به حوزه امنیتی ما در شمال افغانستان هستید. پس قبل از آن که کار به تقابل بکشد، بیایید روی یک میکانیزم دو جانبه و چند جانبه توافق کنیم. سرنوشت استاد عطا به این مسایل نیز رابطه ناگسستنی دارد و او می داند که چه گونه درین بازی موقعیت خود را نگهدارد، چه وقت عقب برود چه زمانی پیشدستی کند. جنگ امریکا با جمیعت و شاخه نظامی آن درشمالی و شمال، به نفع امریکا نیست. پروژه ارگ از روی میز معامله برداشته خواهد شد.