-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ آذر ۱۹, یکشنبه

خوشحالی خنده آور صدراعظم عراق

عبادی مژده پایان خط برای داعش را اعلام کرد. این سخن صرفاً سیاسی وکاربردی است که هیچ ربطی به آینده و واقعیت امروز و فردا ندارد. تا اسلام و مسلمان وجود دارد؛ تا زمانی که امریکا وجود دارد؛ تا زمانی که درمجمر شیعه وسنی آتشی گُل ناشدنی موج می زند؛ داعش در اشکال مختلف و حتی بدتر از مدل کنونی آن ظهور خواهد کرد  و دو باره و چند باره، هرجایی را که لازم افتد، قلبه کشی خواهد کرد.