-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ آذر ۲۲, چهارشنبه

هند: ما کاملا درکنار حکومت وحدت ملی ایستاده ایم

یک منبع رسمی هند گزارش کرد که وینکیا نیادو معاون رئیس جمهور هند در دیدار با سرور دانش معاون دکترغنی دردهلی گفت که هند خواستار یک افغانستان دموکراتیک، ثباتمند و صلح آمیز است وحکومت هند از حکومت وحدت ملی درکابل به طور کامل حمایت می کند. 
وی اظهار داشت که درماه های اخیر کارهای عمده  و مثبتی در روابط دو جانبه میان دو کشور انجام گرفته است. وی خاطر نشان کرد که افغانستان واقعا می تواند به عنوان کشوری پیونده سراسر منطقه آسیا و اوراسیا در  زمینه های تجارت و سرمایه گزاری نقش بازی کند. 
معاون رئیس جمهور هند نسبت به مشکلات بزرگی که افغانستان از ناحیه لانه های تروریستی در مناطق مرزی که از سوی «یک همسایه معین» حمایت می شود ابراز نگرانی کرد وگفت که باید با سیاست حمایت دولتی از تروریزم به طور مشترک مقابله صورت بگیرد.