-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ آذر ۲۰, دوشنبه

اسطورهٔ لوی- اسد «بودا»آیا لوی حکمتیار می تواند بدون محافظ وتانک زرهی به لوی پکتیا، لوی ننگرهار ولوی قندهار برود؟...............
لوی، اسطوره‌ای است که واقعیت نداشته است و هرگز واقعیت پیدا نخواهد کرد.ناله‌هایی از جنسِ حکمت‌یار نیز آهِ جگرخراشی شکستِ لوی‌های تخیلی‌ایِ است که عینی‌ترین پی‌آیندِ آن بیش از همه جنگِ خانه‌به‌خانه در مناطقِ پشتون‌نشین است. افغانستان، مجموعه‌ای از مینیمال‌هایِ اجتماعی است. اکثریت وجود ندارد. اکثریتْ نیز مثل لوی، ابداع و خیالی بیش نیست. بهتر است که حکمت‌یار یا هر کسی اگر می‌خواهد در شهر متنوع و متکثری چون کابل زندگی کند و دوباره به غار و‌ دشت پناه نبرد، خیال لوی‌بازی را از سر به‌در کنند و ار لوی، «لولیتایِ سیاسی» نسازند. در کوچک‌بودن این لوی‌های خیالی همین بس که موجوداتِ خرد و حقیری چون حکمت‌یار هم در آن‌ها جایی ندارند و نمی‌گنجند. اگر ننگرهار و پکتیا و قندهار را نمادِ لوی‌ها بدانیم، لوی‌گرایانی چون حکمت‌یار و یون و امثالِ آن‌ها بدون محافظ و موتر و تانکِ زرهی، به مدت یک ساعت هم شجاعتِ گشت و گذار در آن‌ها را ندارند.کافی است لوی‌نشینان مسیر را دقیق را خبر شوند. با ترقاندن خود هم اگر شده حکمت‌یار و لوی‌پرستان مانند او را برای ابدالاباد پیش «لوی‌خدا» و به «لوی‌جنت» خواهند فرستاد.