-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ آذر ۲۸, سه‌شنبه

احمد ولی «مسعود»: به عوض حذف استا عطا تکلیف خود را با قانون مشخص کنید


 این که در ملك خداداد افغانستان عرف حرف اول را می زند، شریعت در رده دوم قرار دارد و قانون از پایین ترین اهـميت برخوردار است، سخنی است درست.

رهبری این حکومت عرفی و توافقی دوپا را در یک موزه کردند تا به بهـانۀ قانون، با چهرۀ حق بجانب و با تظاهر عوام فریبانه، استاد عطا محمد نور را نه فقط بعنوان والی بلکه در جایگاه بخشى از این حکومت توافقی، حذف نمایند، جاى تامل دارد.

سوال اساسی اما این است که این حکومت قبل از همه، تکلیف خود را چرا با قانون روشن نمی سازد تا منحيث يك حكومت قانونى، حکم آن مرعی الاجرا گردد؟ توافقنامۀ سیاسی منحیث سند مشروعیت حكومت دو جناح ایتلافی در عرض دو سال اول باید پياده مي شد تا پايه های یک دولت قانونمند ايجاد مي گردید.

دولت موجود از راس تا ذیل آن در هر سه بُعد حکومت، مجلس و قضا غیر قانونی و غیر مشروع اند و هیچ یک جناح موتلفه در اين حكومت حق قانونی ندارد تا جناح دیگر را حذف نماید.