-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ آذر ۱۶, پنجشنبه

ارگ کابل رسمیت بخشی بین المقدس را محکوم نکرد

ارگ فقط به همین اندازه و برای مصرف داخلی می تواند زبان بشوراند.
اعلامیه حکومت افعانستان در باره بیت المقدس:
"ما شدیدا ارین اعلامیه متاثر هستیم و این تصمیم یک جانبه و جریحه دار شدن قلب مسلمانان جهان است. و ما خواهان حل این موضوع از مجرای دیپلماتیک هستیم".