-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ آذر ۱۷, جمعه

ملاتره خیل از بیت المقدس چه تصور دارد؟

شوراى اهل سنت و الجماعت به رهبرى ملا ترخيل هم زنجیر گسل شده و برای بیت المقدس دهان پاره می کند. مگر این لنگوته به سر حامی پروپاقرص میرغضبان طالب است؛ طالبی که دست چنگیزی، هیتلری و ابوجهل های تاریخ امروزی و دیروزی را در ظالمی وویرانگری اش از پشت بسته است. تصورکنید اداره بیت المقدس را به ملاتره خیل بدهند؛ آنگاه چه اتفاقی خواهد افتاد؟ از آن مسجد یک وحشت سرای تاریخ درست خواهند کرد و اولاً یک صد بلندگوی قراضه روی تیرک های چوبی بسته کرده و هرچه خلایق است را به ستوه می آورند. خواب مردم حرام شده و تمام مسجد از بوی بدن و عرق پای به یک گورخانه هزارساله تبدیل می شود.
کسی از تره خیل سوال کند که این بیت المقدس چه است؟ پناه برخدا، او چه خواهند گفت؟ این که چه باد خواهد کرد طرفه حکایتی دیگر است...