-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ دی ۸, جمعه

روسیه: شمارداعش ۱۰ هزار/ امریکا: شمارداعش ۷۰۰ نفر

 
 
استخبارات روسیه پیوسته از گوش خود خلاص کرده روان است که شمار دسته جات داعش درشمال افغانستان به ده هزار نفر بالغ می شود اما نویسنده نشریه اتلانتیک امریکا می نویسد که از زمانی که مادر بم ها در ننگرهار استعمال شده از شمار مجموعی داعشی ها که سیزده هزار نفر بودند، اکنون هفت صد نفر باقی مانده است! و ابوسعید رهبرداعش خراسان هم طعمه مادربم ها شده.
این مطبوعات حتی از سرازیری تروریست های داعش به استقامت شمال هیچ چیزی دل شان نمی خواهند بنویسند.