-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ آذر ۱۷, جمعه

تهران خاموش است

بعد از سرکوب و ناکامی پروژه داعش درخاورمیانه، امریکا بزرگ ترین بازی دیگر را به راه انداخت که هدفش، به جنگ کشانیدن حتمی ایران با عرب، اسرائیل و امریکا است.  درعین زمان، عربستان خودش را به عمد به اسهال دموکراسی ظاهری فوری مبتلا کرده همزمان با اعلام ترمپ، کنسرت یک آواز خوان زیبای لبنانی در بارگاه حرمین و شریفین، تمامی تابو های دروغین را به باد داده است.

رژیم ایران که درظاهر امر، دردفاع از سرزمین «قدس» از آسمان وحی آورده بود و حق وناحق قدس می گفت، بعد از اعلام رسمی ترمپ درمورد رسمیت دهی بیت المقدس به حیث پایتخت اسرائیل، گنس و گیج در خاموشی فرو رفته است. گزارش ها از مجاری مختلف مشعر اند که پیره مردان مجلس خبره گان و مصلحت نظام درجلسات پشت پرده حیران مانده اند که چه گونه موضع گیری کنند.