-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ آذر ۲۹, چهارشنبه

جلسه درمحل اقامت حکمتیار تصامیم از نوع تصامیم پشاور

گزارش حاکی است که درمحل اقامت حکمتیار در دارالامان اخیراً جلسه مهمی برگزارشده بود.
اجندای جلسه بحث روی مشکلاتی بوده که حکمتیار در درون با آن مواجه شده است. بخش دیگر موضوع، آماده گی برای شرکت درانتخابات بوده است. جلسه به این نتیجه رسیده که بدون از میان برداشتن موانع داخلی هیچ پیشرفتی متصور نخواهد بود.
اشاره واضح به ارتباط موانع داخلی، تحرکات و اقدامات حزب اسلامی شاخه ارغندیوال است که آشکارا صف خود را از حکمتیار جدا اعلام کرده است. درخبر درز کرده به جلسات خودی آمده است که مساله «حذف بعضی عوامل» قبل از فرارسیدن انتخابات نیز مطرح شده است. از جمع چهره هایی که باید حذف شوند، از ارغندیوال وعمرم داوودزی علنی نام برده است.