-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ آذر ۱۸, شنبه

چرا «خط سرخ» ما همیشه به «خط زرد» تبدیل می شود؟

نکاتی در رابطه به ترافیک های مذهبی که نمی دانند آیا «جهان اسلام» وجود دارد و یا خیر؟

از قلم دکتر سمیع «حامد»


در بارهء واکنش ها به مسلهء بیت المقدس و واکنش ما در پیوند به رویداد های شبیه آن:
یک : مشکل ما با کسانی است که خود نماز نمی خوانند بعد در بارهء بیت المقدس شمشیرکشی میکنند. ابتدایی ترین مسایل اسلامی را در نظر نمی گیرند اما ترافیک مذهبی دیگران میشوند. پاکستان میروند و در و دیوار را پراز عکس زنان هنرپیشه میبینند و با چشم های خود سیاستمدار های زن آنجا را میبینند و اسلام یاد شان نمی آید اما در افغانستان با دیدن دختری که مکتب میرود " اسلام" شان به خطر می افتد. خوب می بینند که عرب ها کعبه را دخلک کودکان خود ساخته اند و با ترامپ رقص شمشیر میکنند " اسلام" یاد شان نمی آید اما با مسئلهء " بیت المقدس" آتشی میشوند. 
دو: هیچ برخورد این ها ستراتیژیک نیست . فقط کافی است حمایت های فیسبوکی شان را ببینید که چقدر پارادوکسی است. 
سه : برای بیت المقدس از چند جهت میتوان مبارزه کرد:
الف : کسانی که واقعن به اسلام باور دارند و مسئله را واقعن اسلامی می بینند حق دارند نگران باشند و به روش خود واکنش نشان دهند اما خوب است در بارهء این که آیا واقعن " جهان اسلام" وجود دارد یا نه فکر کنند. در جهانی که برای رفتن به کعبه و کربلا و...اش نیاز به " ویزا" است معنایش این است که کشور های اسلامی پیش از این که اسلامی باشند " دولت-ملت" استند و جغرافیای سیاسی دارند. حتا اسلام را فدای منافع ستراتیزیک ملی خود میکنند. درک این موضوع برای ما که سر بر هوا " لشکر" خدا می شویم مهم است. 
دو : از منظر انسانی ولو کسی دین باور نباشد باید حق مردم فلسطین را به رسمیت بشناسد و واکنش نشان دهد. واکنشی که سبب شود آنها خود مسلهء خود را حل کنند. 
سه : واکنش در برابر زورسالاری امریکا تنها به " امریکا" ربط ندارد. زور اصلی ترامپ قدرت سرمایه است. تا مردم ندانند که آدم ها در این دنیا فقط " امیر" و " فقیر" اند و باقی تبعات آن مشکل حل نمیشود. کمال که کنیم میتوانیم مشکل بزرگی را به مشکلات کوچک تر تقسیم کنیم.

مهمترین نکته : چقدر حاضریم برای ادعا های خود " وقت" و " هزینه" بگذاریم؟ 
تا حال که هرجا گفته ایم " خط سرخ" ماست سرانجام به "خط زرد" ما تبدیل شده است. چرا؟ همان " ما" کیست ؟ کجاییست؟ 
اگر ما مردم " ملت" میشدیم حالا در این وضعیت بودیم؟ من و تو هنوز درست " من" و " تو" نیستیم چه برسد که " ما" باشیم!