-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ آذر ۱۸, شنبه

وضع امریکا مشابه سال های تسلط هیتلر بر آلمان است

به گزارش نیوز استرالیا بارک اوباما رئیس جمهور سابق امریکا در بیانیه ای ضمن هشدار نسبت به آینده امریکا اظهار داشت که دموکراسی امریکا دروضعی شکننده و معروض به خطر قرار داشته و به دوران سال های 1930 جرمنی شباهت دارد.

او با حضور در باشگاه اقتصادی شیگاکو در پاسخ به سوالی گفت که دموکراسی درامریکا مانند سال هایی که نازی ها درآلمان قدرت را قبضه کردند با تهدید رو به رو است. اوباما اظهار داشت: لازم است به این بوستان دموکراسی ( امریکا) بیاندیشیم یا به موارد دیگری که می تواند به سرعت از بین بروند. 
او با اشاره به وضعیت جاری درامریکا گفت: این همان چیزی است که در سال های 1930 در آلمان اتفاق افتاد و با وجود پیشرفت های علمی و فرهنگی چندین قرنه در دموکراسی جمهوری وایمار، ادولف هیتلر بر قدرت تکیه زد که درنتیجه شصت میلیون نفر کشته شدند.