-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ آذر ۱۵, چهارشنبه

تفاوت غنی با عبدالله

به راستی تفاوت ارزشی بین کارهای یومیه دکترعبدالله و دکترغنی چقدر زیاد است. غنی درازبکستان دست آورد سیاسی و اقتصادی می آورد؛ این آقای دیگر، قصه لیونل مسی و رونالدو را سر کرده است! خصوصیات کاری غنی همه روزه به اقتدار خودش، حلقه کوچک گذشته گرایش و تحکیم موقعیتش گره می خورد. این آقای دیگر، روز خود را تیر می کند!! تاریخ، حاکم بی رحمی است.