-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ آذر ۲۲, چهارشنبه

رئیس جمهور باید از میان محروم ترین اقلیت قومی انتخاب شود

از پیشنهادات جالب و خلاق احمد ولی «مسعود» در دیدار با نماینده انگلیستوافق روى انتخاب رئيس جمهـور از محرومترين أقليت افغانستان، منحيث نماد ملى؛


در ملاقات با داکتر سارا بنت، مسئول بخش سیاسی سفارت انگلستان؛ 
اوضاع عمومی کشور و نگرانی هـا به همۀ مان معلوم است که قابل تعریف نیست. وضعیت عمومى چنان پیچیده و تاریک است كه انكشافات بعدى براى هـيچ يك قابل پيش بينى نميباشد. ايكاش مفادات توافقنامه كه حاصل رأى ميليونهـا إنسان هـمين سرزمين بود، پياده ميگرديد تا دولت ملى، قانونمند و مشروع ميداشتيم و امروز شاهـد سردرگمى، تيره بختى يك ملت و فروپاشى هـا نميبوديم. 
روی همرفته آنچه امروز به عقل من ميرسد، برای مهار بحران و گذار از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب و دستيابى به حداقل ثبات، قطعآ بايد؛ قبل از رفتن به طرف انتخابات و قبولی فرآیند انتخابات، ابتدأ ميان خود روى چندتا مبانى به وفاق برسيم؛ از جمله يكى تصوير روشن از نوع نظام بعد از انتخابات و ميكانيزم واقع گرايانه جهـت زمينه سازى براى گذار منطقى از حكومت موجود به دولت و رهـبرى ملى مي باشيم. در اين راستا و در جهت تغییر سياسى نظام، چند گزینه بايد به بحث گرفته شود تا سرانجام روى یکی توافق صورت گيرد. 
١- تغییر ساختار های سیاسی نظام، معطوف به ايجاد تعادل در منظومهء قدرت در دولت مركزى و ولايات و اصل تعادل قدرت میان مرکز و ولایات. 
2ـ توافق روی انتخاب رئیس جمهور از یک اقلیت محروم افغانستان به حیث نماد ملی، تا منبعد هیچ کسی نتواند از نام و جاى و پایگاه قومی، اقوام دیگر را مانند رهبری امروز آقای غنی، از درون نظام و آقای حکمتیار به وكالت نظام تهدید نماید. بلکه فقط با تمسک با قانون، کشور را رهبری و مديريت نماید.
( این گزینه میتواند حالت عبوری و یا موقتی هم داشته باشد). 

3ـ اگر دولت وحدت ملی ادامه مي یابد، با در نظرداشت بافت اجتماعی و مودل دیموکراسی مشاركتى، در رأس پایه های مهم دولت، هـريكى ریاست جمهوری، صدارت، مجلس و قضا از چهار قوم کلان و برای هـر ركن دولت، دو دو معاون از اقوام دیگر که جمله میشود ١٢ عضو از اقوام مختلف كشور در حوزۀ تصمیم گیری و سیاست گذاری افغانستان منحيث خانۀ مشترك هـمه، اتحاد ملی را نمایندگى كنند. اعضای کابینه و بقیه مأمورین دولت بر اساس تخصص و شایسته سالاری توظیف گردند.