-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ دی ۴, دوشنبه

معلوم می شود که ویس برمک تنها نام «خط دیورند» را شنیده است

ویس احمد برمک وزیر داخله در مورد حصار کشی پاکستان در امتداد خط دیورند گفت: «حصارکشی پاکستان در ساحاتی که برای امنیت ملی افغانستان خطر باشد، ما آن‌را تخریب می‌کنیم و مردم دو طرف خط نیز در برابر این اقدام نظامیان پاکستان ایستادگی می‌کنند».
اشاره: او توضیح نداده که خطر یعنی چی؟ خط مرزی 2400 کیلومتر است. این که حصار کشی درخاک پاکستان است. دوم، هیچ یک از ورودی های مرزی مسدود نیست. سوم، هیچ کسی توان و جرئت تخریب تاسیسات مرزی یک کشور را ندارد. لاف زنی های برمک مثل شعارهای سپنتا است که نزدیک سرحد می رفت وخریطه جنگ هموار می کرد وبعد از خوردن غذا کابل می آمد!