-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ دی ۱, جمعه

سفرمایک پنس و تشدید بحران بین شمال و مرکز

سفر مایک پنس معاون رئیس جمهور امریکا به کابل، فقط و فقط بررسی وضعیت درشمال و تشریح سفارش های مقامات امریکا است. نخستین مشق حذف و تاراندن نخبه های شمال، نتیجه چندانی نداده و الزاماً در کوتاه مدت ومیان مدت معامله ای باید صورت داده شود. انتصاب شخصی به نام انجنیر داوود دیگری در دستور کار نیست.
جان مساله درین است که  آن ها از شبکه های ریزرفی و گستردۀ مفرزه های عملیاتی روسیه و ایران در سراسر شمال مطلع اند. آن ها می دانند که روس ها و ایرانی ها بی هیچ اگر و مگری، جنگ با داعش در داخل قلمرو افغانستان را در سرخط پالیسی خویش قرار داده اند وهر زمانی مصالح شان اقتضا کند به شکل مستقیم و نیابتی به میدان سرکوب داعش نیرو می فرستند.