-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ آذر ۲۱, سه‌شنبه

تحرکات درجوزجان باتور دوستم را هدف گرفته است

درجوزجان برای دسته جات تازه وارد داعش امکانات نظامی ولوژستیکی گسترده ای فراهم شده است.
گزارش هایی غیر رسمی واصل شده است که از سوی شورای امنیت ملی و قوای آلمانی عملیات بیرون راندن باتور دوستم از محور جوزجان از استقامت های مختلفی پلان شده است. داعش اروپایی و روسی به عنوان یک نیروی غالب، هسته رهبری نظامی خود را در جوزجان شکل داده و جهت فراگیر کردن عملیات، گروه طالب و داعش همانند درمیرزا اولنگ از یک دست اداره می شوند.

 ازهمین اکنون شاهراه کلیدی منتهی به فاریاب برای تردد مساعد نیست و با گرم ترشدن هوا، مفرزه های به ظاهر کرخت عملیاتی در فاریاب وجوزجان و سرپل به گونه ای دراماتیک فعال خواهند شد.

 این به معنی آن است که تشکیلات رزمی محلی جنبش به رهبری جنرال دوستم و به نیابت باتور دوستم جایش را به نیروی جدید خالی کند و یا به وسیله نیروی متعرض تازه نفس درهم شکسته شود.

از فحوای وقایع چنین پیداست تا زمانی که داعش در شمال افغانستان درگردش است، به جنرال دوستم اجازه بازگشت به جوزجان داده نخواهد شد و حالت حصر اپراتیفی والی بلخ نیز مختومه نمی شود؛ مگر این که اوضاع از کنترول امریکا و ارگ خارج شود و از یک نقطه، ریزش و عقب نشینی شروع شود. جوزجان کم کم در شکم داعش گم می شود و این مقدمه ای برای بیرون راندن باتور دوستم و قوای خاص جنبش از جوزجان است. فرضیه به احتمال قوی این است که بر وخامت اوضاع اضطراری افزوده شود تا قوای مدافعه نظامی جنبش یا متلاشی و یا به سوی ولایات همجوار متواری شود.