-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ آذر ۱۳, دوشنبه

عملیات دور زدن تجاری پاکستان آغاز شد

به گزارش روزنامه لایف مینت، هند، ایران و افغانستان به روز یکشنبه روی گام های بعدی به هدف اجرایی کردن کامل توافق نامه ارتباط بازرگانی که هدف آن دور زدن مسیر پاکستان و بهره وری از مسیر تجاری ایران می باشد، با هم گفت وگو کردند. 

زمانی که حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، نخستین مرحله استفاده از بندر استراتژیک چابهار واقع در استان سیستان و بلوچستان را گشایش داد، این مباحثات شروع شد. بندرچاه بهار، در سواحل جنوبی ایران، در خارج حوزه از خلیج فارس قرار دارد و از مسیر سواحل غربی هند به راحتی قابل بهره برداری است. هند همچنان ازین مسیر به عنوان دروازه تجارتی به سوی آسیای میانه از طریق افغانستان استفاده می کند.