-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ آذر ۱۰, جمعه

تجاوز اپراتیفی سفیرامریکا و دکترغنی به احمد ایشچی

غنی- اتمر در یک چرخش دراماتیک به مشوره امریکا و انگلیس احمد ایشچی را به جنرال دوستم تحفه دادند.
به این آدرس کلید کنید: