-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ دی ۱۰, یکشنبه

تشویش ها هنوز زیاد نیست

معاون رئیس جمهور ایران درجلسه بیست و پنجمین مجمع عمومی انجمن اسلامی جامعه پزشکی ایران، گفت:

مسائل اقتصادی بهانه برخی مسائل دیگر شده است. در پشت پرده مسائل دیگری مطرح است. کسانی که بانی برخی اقدامات علیه دولت شده‌اند، بدانند دود اقدامات آنها به چشم خودشان می‌رود. وقتی حرکت سیاسی در خیابان شروع شود، دیگران بر آن سوار می شوند و کسانی که آن حرکت را شروع کرده اند، پایان دهنده آن نیستند.