-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ آذر ۱۴, سه‌شنبه

واشنگتن پست: دکترغنی یک لشکرملیشه ای جدید تشکیل می دهد

این طرح زمینه ساز جنگ داخلی است وسازمان ملل و سازمان دیده بان حقوق بشرآن را پیشاپیش محکوم کرده اند.
روزنامه واشنگتن پست باردیگر از تشکیل واحد های ملیشیای محلی درافغانستان گزارشی نشر کرده و ابتداء پرسیده است که آیا دسته جات شبه نظامی راه حلی در برابر شورشگری درافغانستان است؟
روزنامه تایید کرده است که پالیسی سازان نظامی امریکا به تازه گی یک اردوی ملی «جدید» را درجنب نیروهای افغان وامریکایی مطرح کرده اند. اشرف غنی روی این موضوع کار می کند. 
گفته شده که این نیروها هزینه کمتری دارند و درعوض می توانند از محل فعالیت های شورشیان به اردوی افغان وامریکایی اطلاعات جمع آوری کنند. اما یافته ها مشعر اند که قاعدتا استفاده از غیرنظامیان برای شناسایی عناصرشورشی سبب تحریک بیشتر شورشیان علیه مردم محلی شده و خشونت ها را علیه ساکنان محل افزایش می دهد و توانایی دولت افغانستان برای تثبیت حاکمیت خود درمحلات را از بین می برد. 
احتمال اجرایی شدن این طرح درافغانستان وجود دارد و جنگ های میان گروهی و رقیب میان جنگ سالاران محلی درافغانستان یک تاریخچه هم دارد که می تواند خشونت نیروهای شورشی را بیشتر سازد. 

روزنامه به نقل از کارشناسان نوشته است که علاوتا ایجاد قطعات رزمی ملیشه ای درکشوری که شبه نظامیان درآن از سابقه طولانی سوء استفاده و بدرفتاری برخوردارند، زمینه را برای ارتکاب جنایات مشترک بین قوای منظم اردو و شبه نظامیان فراهم می کند. بنا برین سازمان ملل و سازمان دیده بان حقوق بشر طرح ایجاد دسته جات شبه نظامی جدید درافغانستان را محکوم کرده اند. 
هرچند جزوتام های ملیشه ای کمترهزینه بردار اند و حین عملیات اردو وپلیس درکاهش تلفات افراد غیرنظامی می توانند موثر باشند اما تحقیقات نشان می دهد که فعالان مسلح که چندان نظارت نمی شوند و در تقابل با همدیگر سابقه دارند باعث نقض بیشتر حقوق بشر خواهند شد.