-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ آذر ۲۱, سه‌شنبه

این تبرک خور، از سه قضیه کلیدی دیگر تیرخود را آورده است

عبدالقهار «سروری»

درین اجمال اشاره شده است که رنگین خان از نظراشراف برمسایل مخفی انگشت ششم بوده است.داکتر سپنتا، مشاور اسبق شورای امنیت ملی، در کتاب خاطرات‌اش زیر عنوان (سیاست افغانستان: روایتی از درون)، به بیان فروعات و چاشنی‌هایی سفره‌یی سیاست کاربردی افغانستان در زمان زمام‌داری آقای کرزی، قهرمان داستان‌اش، پرداخته است، اما هرگز به محتویات اصلی (Main course) این دسترخوان/ سفره (سیاسی) نه‌پرداخته است و روی ملحوظاتی‌که خودش میداند، واژ‌ه‌ها و سوژه‌هایی ضخیم و وخیم تاریخ را بلعیده است!

بگونه‌ی مثال، او به این موضوع نه‌پرداخته است، که چرا و بر مبنای چه برنامه‌ای در زمان زمام‌داری حامد کرزی بگونه‌یی بی‌سابقه، که در زمان طالبان و نظام‌های قبلی آن هم سابقه نداشت، به تعصبات قومی و زبانی دامن زده شد! همچنان، او به شرح این موضوع نه‌پرداخته است، که چرا حکومت آقای کرزی با ایجاد پایگاه‌‌های امن و آموزشگاه‌ها برای طالبان و سربازان آجنداهای قومی و زبانی در لوگر، هلمند، زابل و بعدتر هم در بغلان و کندز، در پی بازتولید، تقویه و تجهیز آنها شده و مناطق امن را نا امن ساخت؛ همچنان، اشاره‌ای نکرده است که چرا بگونه‌یی سیستماتیک جنگ و نا امنی به شمال و شمال‌شرق کشور منتقل گردید!

همچنان، او به قتل‌های زنجیره‌یی سیاسی که در زمان زمام‌داری حکومت آقای کرزی راه اندازی شد، توجه نکرده است و به شرح این موضوع نه‌پرداخته است! او به دلایل اصلی گسترش فساد بگونه‌یی بی‌سابقه در زمان زمام‌داری کرزی نیز نه‌پرداخته است! ... و ده‌ها مورد دیگر!
این کار نشان میدهد که، یا او در پی کتمان حقایق شده و معلومات مهم را پنهان کرده است، و یا هم او در حاشیه قرار داشته ‌است و تبرک‌خور (۱) سفره‌یی سیاسی ارگ بوده است! در هردو صورت، بر مبنای نورم‌ها و زبان اکادمیک، که خودش نیز با آن بلد است که پنهان کاری معلومات و یا هم عدم مشاهده‌یی عینی و عدم حضور در متن قضیه/ آزمایش، نوشته و نظر را بی‌اعتبار/ کم‌اعتبار می‌سازند، از ارزش کار خویش کاسته است! 
امیدوارم دوستانی دیگری که در پی نوشتن خاطرات کاری خود اند، وقتی برای این کار زمان می‌گذارند، وجدان هم بگذارند، تا نسل‌های بعدی حقایق و وقایع را آن‌گونه‌یی که بودند و هستند، بدانند!

۱- مردم شمال‌شرق تبرک‌خور به کسانی میگویند که در مهمان‌خانه‌های قومی در پایین مجلس منتظر میمانند تا مهمان‌ها و اشتراک کننده‌های اصلی طبق میل خود از غذاهای موجود میل کنند و بعد باقی‌مانده را به آنها بدهند تا بخورند، که نفس این کار نیز از نظر من مردود است!