-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ دی ۶, چهارشنبه

ارگ تصمیم دارد جرگه شبرعان را برهم بزند


هنوز روشن نیست که قطعات گزیده شده از فرقه 111 آیا حاضر به ریختن خون مردم شان هستند و یا میله را به سوی مدیران جنگ داخلی می چرخانند؟
گزارش شده است که غنی- عبدالله از تحرکات سیاسی محوربلخ و قندهار با خبر بودند اما اکنون از  شنیدن خبر برگزاری جرگه بزرگ مردمی در شبرغان سراسیمه شده اند. قرار است این جرگه با شرکت شخصیت های مردمی، سیاسیون وفرماندهان از سراسر افغانستان در شبرغان برگزار شده و با فیصله خود کار جنگ افروزان مستقر در ارگ را یکسره کند.

 منابع مطلع در کابل می گویند که دولت در یک اقدام پیش گیرانه جنگ خونینی را در مزار شریف پلان کرده است. مذاکرات امروزی حنیف اتمر با شماری از ساکنان ولایت فاریاب نیز روی همین موضوع می چرخیده است.
حلقه کوچک «گذشته گرا» در ارگ سرگرم سازماندهی یک درگیری نظامی با حوزه بلخ بود اما اعلام راه اندازی جرگه بزرگ، موعد عملیات علیه بلخ را پیش انداخته است. قطعات نظامی درکابل که باید علیه طالب و داعش بجنگند، سرگرم سفربری به سوی بلخ شده اند. گفته شده که ماموریت معرفی والی نام نهاد جدید بلخ به زور قوا به دوش برخی واحد های مسلح فرقه 111 مرکز گذاشته شده است. 
هدف دولت تطبیق قانون نیست؛ راه اندازی یک درگیری سازماندهی شده چند قطعه خاص اردوی ملی علیه لشکرهای محلی جنبش و جمیعت است. دولت می داند که قطعه 111 را پیشمرگ انتخاب کرده و قطعات فرمایشی درجنگ با مردم تارومار خواهد شد؛ اما اتفاقا این چیزیست که دولت درپی آنست تا درین بازی کثیف، نتایج کثیف و تآسف بار آن به اهداف ارگ به درد  بخورد.