-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ آذر ۲۹, چهارشنبه

سرانجام جمیعت اسلامی فهمید که یک نان چند فتیر است

جمعیت اسلامی اعلام کرد که تصمیم ارگ ریاست جمهوری افغانستان برای برکناری عطا محمد نور "اقدام انحصارطلبانه‌" بوده که "با سوء استفاده از حضور جامعه‌ای جهانی صورت می‌گیرد."

در اعلامیه این حزب آمده که جمعیت اسلامی اقدام منافی موافقت‌نامه حکومت وحدت ملی از طرف ریاست جمهوری در مورد والی بلخ را رد نموده و "خود را ملزم می‌داند تا با استفاده از هر گزینه‌ا‌ی از حق مسلم و مشروع مردم افغانستان دفاع نماید.