-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ آذر ۱۷, جمعه

دانه های یک شطرنج جدید چیده شده است

انگلیس، که خود در ایجاد کشوری به نام اسرائیل نقش محوری داشت، حالا صدراعظم آن کشور می گوید که بیت المقدس سرزمین اشغال شدۀ فلسطینی هاست.  این موضع گیری علی الظاهر مخالفت با سیاست امریکاست واین واقعی نمی تواند باشد. به نظر می رسد که یک شطرنج جدید آماده شده است؛ این که چه گونه؟ به زودی شاهد خواهیم بود.