-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ آذر ۲۵, شنبه

حاشیه گیری واستعفا؛ همان خلع نظامی و سیاسی است

اگر استاد عطا محمد «نور» درشرایط حاضر در برابر موجی از دسایس عبدالله- غنی و شبکه های متحدان بین المللی کوچک ترین عقب نشینی از موضع خود اختیار کند وبه طرف امتیاز بدهد، از هر نظر درگودال زوال، سرگردانی و فراموشی درخواهد غلتید. 
از نظر محتوا، او با همان آزمونی فوق طاقت مقابل شده است که زمانی احمد شاه مسعود با آن رو به رو شده بود. در آن زمان رابل رافاین آن زن جهنمی از دهلیز پاکستان آمد و به مسعود گفت که طالبان لشکر ماست؛ جاده را صاف کن. 
مسعود، هم هستی وعزت را نجات داد و هم هستی خودش را فدا کرد و از نظر تاریخی وظیفه ای خود را بسیار عالی انجام داد.
موقعیت عطا متفاوت است. او مسعود نیست؛ مادر زمانه، فقط یک بار مسعود به دنیا آورد. هزینه حذف عطا خیلی زیاد نیست؛ مگر زمینه هایی را به وجود می آورد که ممکن است امریکا دریک جنگی داخلی و منطقه ای به مراتب گیج کننده مشغول شود که تاوانش در دراز مدت غیرقابل جبران باشد.