-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ آذر ۲۰, دوشنبه

خبردرز کرده از لایه های اطلاعاتی

یک منبع خاص از ارگ رياست جمهوري خبر مي دهد:
ارگ رياست جمهوري به اساس تصميم رهبري حكومت وحدت ملي در نظر است تا تعيينات ذيل صورت پذيرد:

١- داكتر اكرم خپلواك به حيث وزير صحت افغانستان
٢- داكتر ميرويس بلخي به حيث وزير معارف افغاستان
٣- نرگس نهان به حيث وزير اطلاعات و فرهنگ
٤- داكتر سيد علي كاظمي به حيث وزير معادن

همچنان توافق صورت گرفت تا ذوات آتي:
١- داكتر حميدالله فاروقي به حيث سفير و نماينده دايمي افغانستان در سازمان ملل متحد - نيويارك آمريكا
٢- عمر صمد به حيث سفير افغانستان در واشنگتن - آمريكا
٣- داكتر نصير احمد انديشه به حيث سفير افغانستان در تهران
٤- داكتر حمدالله محب به حيث معين سياسي وزارت أمور خارجه
٥- حكمت خليل كرزي به حيث سفير افغانستان در دهلي نو

قابل ياد آوري است كه قرار است بحث در مورد تعيينات در ٧ معينيت و ٦ ولايت طي دو روز آينده نهایي گردد.

بحث ها در مورد سرنوشت آقايان جنرال دوستم، معاون اول رياست جمهوري و محمد محقق، معاون دوم رياست اجرایی، صلاح الدين رباني، سرپرست وزارت أمور خارجه و عطا محمد نور، والي بلخ بي نتيجه باقي ماند.