-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ دی ۴, دوشنبه

استاد عطا باید با قوای «شمالی» وجنرال دوستم دست به مانور بزند

دورنمای تنش بین دولت و استان دار بلخ:
نویسنده: کارشناس مسایل سیاسی ادریس رحمانیاز قرار معلوم هر دو طرف قضیه در این مسابقه سیاسی تا جایی پیش رفته اند که برگشت یک طرف از این نکته به بعد به طور اتوماتیک قدرت سیاسی طرف دیگر را چندین بار ازدیاد خواهد بخشید. بنا به ناچار هردو طرف مجبور هستند از تمام امکانات دست داشته برای حفظ موقف خود و موفقیت کامل استفاده کنند‌.

دولت احتمالا نخواهد توانست از قول اردوی شاهین برای تطبیق امر اش استفاده کند چون خلاف تمام نورم های قبول شده با حامی اردو یعنی امریکایی ها است. معیار تا به حال این بوده که دولت تحت هیچ شرایطی از نیرو های اردو برای سرکوب سیاسی استفاده نخواهد کرد. اما اگر امریکایی ها از چنین کاری چشم پوشی کنند استاد اعطامحمد نور مجبور به رویا رویی با اردوی افغانستان خواهد شد.

اگر چنین گردد، استاد اعطا ضرورت به نیروی خیلی زیاد خواهد داشت چون به صورت اتوماتیک به یک شورشی دیگر تبدیل خواهد شد. در آن صورت به جز با معامله به همرای طالبان راهی دیگر‌ی برای مقاومت در مقابل نیرو های دولتی و ناتو نخواهد داشت. در این صورت چانس برد استاد اعطا به سرعت سقوط خواهد کرد.

اما اگر قبل از این که دولت حمایت امریکایی ها را جلب کرده و به این گزینه دست بزند، اگر استاد اعطا بتواند قومندان های شمالی را منسجم ساخته به همرای جنرال دوستم به یک حرکت نمادین برای تقابل، آرایش قوا بدهد احتمالا دولت عقب خواهد نشست چون در قدم نخست جرات جنگ را ندارد و در قدم دوم در موقف دفاعی قرار می گیرد و در قدم سوم امریکایی ها برای جلو گیری از یک درد سر دیگر مجبور شان خواهد ساخت تا به مذاکره برگردند. در این صورت دولت به ناچار مذاکره خواهد کرد که خود به معنای شکست دولت و قدرتمند شدن استاد اعطا است.

جنگ لفظی در رسانه ها و حتی انسجام تظاهرات مردمی برای استاد اعطا هیچ نفعی نخواهد داشت. اگر او نتواند نیرو انسجام بدهد و دولت هنوز هم خاموش بماند معنایش این است که دولت برای برد در این تنش هیچ راهبردی روی دست ندارد.

حرف اخیر هم این که این تنش به خاطر حمایت اشتباه استاد عطا از حرکت سیاسی حامد کرزی در گرد هم آیی قندهار سرچشمه می گیرد. حال هم جالب این است که حد اقل از کرزی نمی خواهد که در میدان آمده و حد اقل به دفاع اش چیزی بگوید.

بزرگ ترین مشکل استاد اعطا این است که نمی داند در چه وقت از کی حمایت بکند و چرا.

بزرگ ترین مشکل دولت این است که نمیداند چه وقت بالای کدام مهره سیاسی حمله کند، و قبل از ان کدام حملات دیگر باید از قبل تکمیل شده باشد.

نتیجه: هردو با ازدیاد تنش زمینه را برای حضور دوباره حامد کرزی بیشتر و بیشتر اماده خواهند ساخت.