-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ آذر ۱۷, جمعه

مانور و توطئه در بغلان

تحریکات شدیدی از نام سرخ بیت المقدس در ولایات شمالی به راه افتاده است. این شبهه اندازی عامل داخلی چندانی ندارد و می تواند به یک بلوای عظیم به ضرر مردم شمال تبدیل شود. بغلانی ها باید به خطر وحشتناک داعش وطالب بیاندیشند که عقب درخانه های شان پرسه می زنند. بیت المقدس ربطی به افغانستان و آن هم به بغلانی ها ندارد. همین که همه ساله هزاران نفر پول خود را به کیسه عرب ها می ریزند تا به حج بروند، برای استمرار ساده لوحی مردم بسنده است. هیچ کسی درباره بیت المقدس از آن ها سوال نخواهد کرد. اما سوال سرنوشت مشکوک خود شان همیشه مطرح است.