-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ آذر ۲۹, چهارشنبه

شماری بحران تاریخی بین کابل و شمال را به یک مساله کاملن فرعی مانند زبان محدود می کنند. البته بحث زبان یکی از اجزای این کشاکش به شمار می رود. جناح های با هم رقیب تحت هر شعار و نامی که علیه همدیگر به سرباز گیری اقدام می کنند، مگر بحث اصلی، مبارزه بر سر قدرت است. یکی جناح تصمیم دارد با بهره وری از شرایط پیش آمده، طرف مقابل را زمینگیر کرده و فقط سایه ای از واقعیت وجودی اش باقی بماند. طرف معاند تحت هیچ شرایطی حاضر به حذف و اضمحلال نیست. قانونمندی زنده گی خصوصن قانونمندی بحران اجتماعی و سیاسی همین است. مردم گروگان اند و فقط می توانند انتخاب کنند که کدام طرف بیایستند یا اصلن به بازوی حمایتی هیچ یکی تبدیل نشوند. برای آنانی که آتش در زمین شان می سوزد اتخاذ گزینه سومی نا ممکن است اما برای خارج نشینان و فعالان شبکه های مجازی امر دشواری نیست.