-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ دی ۱۰, یکشنبه

داعش مثل یک بالون است

جنرال جان ویل نیکلسون فرمانده امریکایی نیروهای خارجی درافغانستان در باره داعش درافغانستان گفته است:
این ها مثل بالون اند که ما به آنان زور می آوریم و آن ها هم سعی می کنند به مناطق دیگری نقل مکان کنند.
اشاره: این سخن درواقع شرح هدف اصلی امریکا است. تاراندن داعش به هرجایی که تو بخواهی!